Rekkverk
Rekkverk

Rekkverk

Med våre produkter vil vi i Arqdesign bidra til moderne nybygg ved å skape nye og spennende balkongfasader. Vi vil også bidra med rekkverk som passer til pietetsfulle renoveringsprosjekter av tidstypiske fasader. Derfor har vi utviklet tre ulike produktserier: VISION, FUNCTION & PROMA.

VISION er en serie der vi forsøker å realisere de arkitektoniske kravene som stilles til balkongrekkverk som skal brukes i nybygg. Her er noen eksempler på vellykkede løsninger:
Geniale fester i glass, som f.eks. kan skape en følelse av svevende glass som balkongeksteriør. Skjult platekant, som gir et elegant uttrykk når rekkverkets bekledning er plassert bak rekkverkets stolper. Smale spilerekkverk med spiler festet mellom stolpene og helt usynlige fester.

Det er ingenting som så tydelig avslører hvilken tidsepoke en bygning stammer fra, som balkongens designelementer. Glatt bekledning og runde håndløpere er typisk for 30-tallet. På 40-tallet ble det moderne med sinusprofilerte plater. Rette vinkler og flate håndløpere, gjerne i kombinasjon med en spileåpning, er typisk for 50-tallet. På 60-tallet kom de synlige utenpåliggende stolpene.

FUNCTION er en rekkverkserie som fremfor alt utmerker seg ved rasjonell produksjon og montering. Her har man stor valgfrihet når det gjelder bekledning. Profilplater, plater, perforerte plater, glass og spiler er de vanligste eksemplene.

PROMA er et stabilt rekkverk som har eksistert lenge på det norske markedet. I tillegg til balkongrekkverk produseres også rekkverk til svalganger og franske dører i de ulike seriene. Sortimentet omfatter også skillevegger til balkonger og balkongtak.