Om Arqdesign

Om Arqdesign

Arqdesign er et relativt nytt foretak, men vi har allikevel bransjens største kompetanse og lang erfaring med både nyproduksjon og renovering. Arqdesign ble etablert så sent som i 2008 av Anders Johansson, som har 40 års erfaring med balkongløsninger. Med sine etterspurte balkongløsninger, bransjens største kompetanse og svært erfarne medarbeidere har Arqdesign raskt blitt kjent og etterspurt på markedet. Vi har levert flere vellykkede balkongløsninger til ledende aktører innen byggebransjen; Skanska, NCC og PEAB.

I 2009 ble det norske familieselskapet Hallmaker Gruppen AS deleier i Arqdesign med en andel på 35 %, og i 2013 kjøpte selskapet opp samtlige aksjer i Arqdesign. Dette er en kapitalsterk partner som også tilfører eksterne ressurser innenfor byggebransjen, entreprenørdrift og IT.

Arqdesign i Norge ble etablert i 2013 som en avlegger av Hallmaker Balkong & Fasade AS produktsalg. Det gir stor trygghet å ha en så stor grad av etablert kompetanse og erfaring hos et nystartet selskap. Arqdesign har kontor på Lysaker, Raufoss og i Sandnes.

Produksjonen skjer hos datterselskapet Arqdesign Byggprodukter AB, som produserer og leverer balkongrekkverk, balkonginnglassing og vindusbekledning til det svenske og norske markedet.

Arqdesign-gruppen med hovedkontor i Tranås har en omsetning på ca. 120 millioner SEK og har ca. 50 ansatte. HallmakerGruppen AS med hovedkontor i Oslo har en omsetning på ca. 1 milliard SEK, har ca. 400 medarbeidere og er representert i 10 land.

 • 2000
  AWB Proma AS etableres på Raufoss
 • 2007
  HallmakerGruppen AS kjøper seg inn i AWB Proma AS
 • 2008
  Arqdesign blir etablert av Anders Johansson
 • 2008
  Anders Johansson kjøper Allack Produktion
 • 2009
  AWB Proma AS fusjonerer med Hallmaker Balkong AS fortsatt med kontorer på Raufoss
 • 2009
  HallmakerGruppen AS blir deleier med en eierandel på 35 % i Arqdesign
 • 2009
  HallmakerGruppen AS blir deleier med en eierandel på 50 % i Allack Produktion
 • 2012
  Fredric Nilholt blir ny adm.dir. for Arqdesign
 • 2012
  Anders Johansson blir ny styreformann for Arqdesign
 • 2013
  HallmakerGruppen AS kjøper samtlige aksjer i Arqdesign
 • 2013
  HallmakerGruppen AS kjøper samtlige aksjer i Allack Produktion
 • 2013
  Allack Produktion bytter navn til Arqdesign Produktion
 • 2013
  Arqdesign AS etableres i Norge
 • 2016 Arqdesign AS endres til  Arqdesign Byggprodukter AS

AR i ARQDESIGN STÅR FOR ARKTITEKTUR

Ved å samarbeide med oss tidlig i prosjektene, kan arkitektens ønsker når det gjelder utforming av vinduer, balkongrekkverk og innglassinger realiseres. Vi hjelper arkitekter med å realisere løsninger og visjoner for bygninger av sterkt estetisk karakter.

 

Q I ARQDESIGN STÅR FOR KVALITET
Kravet til produktene våre er at de skal være stabile, oppfylle gjeldende regler og forskrifter og ha gode funksjoner for alle brukere. Vi legger også stor vekt på at kundene våre skal møtes av profesjonalitet gjennom hele byggeprosessen, helt fra den innledende kontakten til sluttbefaringen. Her har vi stor nytte av våre kunnskaper og vår lange erfaring med balkong- og vindusentrepriser. Arqdesign er medlem i Balkongforeningen i Norden, som jobber for høy kvalitet og sikkerhet gjennom hele konstruksjonsprosessen frem til ferdig produkt. Som medlem i foreningen følger vi gjeldende regler og bestemmelser i tillegg til Balkongforeningens tekniske retningslinjer.

 

DESIGN
Vi tenker design! Både når det gjelder produktutvikling og prosjekttilpasning er estetikk en viktig forutsetning for å finne løsninger som er attraktive på markedet. Formgivning og farge er svært viktig for å skape et bra helhetsresultat som skaper velvære og trivsel. Innenfor våre produktområder er designen tilpasset de aktuelle bruksområdene og stilartene for hvert enkelt prosjekt.