Bahman Heidar
Prosjektingeniør/ Teknisk Tegner
+47 418 45 022
b.h@arqdesign.no