Arkitektur

Arkitektur

Stilren design og praktisk gjennomførbarhet i perfekt harmoni. Det er det fremste kjennetegnet på Arqdesigns vindus-, rekkverks- og balkonginnglassingssystemer. Både farge og utforming kan varieres, og man har store valgmuligheter både når det gjelder farge og glansverdi på aluminiumsprofiler og mønster og farge på glasset. Variasjonsmulighetene er store, og man kan også velge mellom ulike typer bekledningsmaterialer.

Ved nybyggingsprosjekter ønsker vi å bidra til det arkitektoniske uttrykket ved å skape nye, spennende balkongfasader der folk trives og ønsker å bo. Ved renoveringsprosjekter er vår fremste oppgave å pietetsfullt forsøke å bevare, og av og til også gjenskape så mye som mulig av bygningens opprinnelige arkitektur.